ADX Plywood

BÙI NGỌC BẢO TRÂN

SENIOR SALES EXECUTIVE  – CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

ADX PLYWOOD

NHÀ SẢN XUẤT & CUNG CẤP VÁN ÉP PLYWOOD CHẤT LƯỢNG CAO

Sarimi B2 – 00.08, KĐT Sala, An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM

LƯU VÀO DANH BẠ